17 آوریل 2019
آوریل 17, 2019

دلیل بازشدن بند کفش ها کشف شد

آوریل 17, 2019 0 Comment

دلیل بازشدن بند کفش ها کشف شد

اگر شما گره های بند کفش خود را به محکم ترین شکل ممکن ببندید،در انتها خواهید دید که انها باز شده اند و باید باز هم گره بخورند! محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا توانستند دلیل باز شدن بندهای کفش را بیابند. این محققان معتقدند دلیل باز شدن بند کفش‌ها ترکیبی از عوامل فیزیکی پیچیده و مرتبط با هم هست.

محققان در ابتدا چند فرضیه را مطرح کردند. فرض اول این بود که حرکت شتاب‌دار پا به جلو نیرویی را به سر آزاد بند کفش در جهت مخالف حرکت وارد می کند و این نیرو موجب شل شدن گره‌ها و نهایت باز شدن آن‌ها میگردد. فرض دوم این بود که برخورد کفش با زمین موجب تغییرشکل گره شده و بند‌ها در اثر نیروی وارد شده جابه جا می شوند

و به گزارش پارس ناز در نهایت گره باز می‌ شود. فرض سوم این بود که نیروی درون قسمت آزاد بند بیش از نیروی گره هست و این نیرو کم کم گره را ضعیف‌تر کرده و در نهایت آن را باز می‌ کند.محققان برای بررسی فرآیند باز شدن گره بندها، بند کفش را به یک پاندول متصل کردند که به‌طور مکرر با یک سطح برخورد می‌ کرد. سپس همین آزمایش را با مقداری بار اضافی که به انتهای بندها بسته شده بود تکرار کردند.

در نتیجه معلوم شدن باز شدن کفش‌ها حاصل آلبوم‌ای از حرکات و ضرباتی هست که به کفش وارد میشود و گره‌های شل همواره زودتر از گره‌های محکم باز می‌شوند. نتیجه این تحقیقات در تشخیص دلیل باز شدن ساختارهای گره‌ای مثل پروتئین‌ها و دی ان ای بدون شکستن ساختار آن‌ها کاربرد دارد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the Royal Society A منتشر شده هست.