عوارض کار بیش از اندازه با رایانه برای پوست

مشکلات پوستی از خارش پوست تا قرمزی همراه با پوسته ریزی و هم چنین بروز برجستگی های کوچک پوستی از جمله عوارض ناشی از کار با رایانه است. برجستگی های کوچک پوستی ، دو ساعت پس از انجام کار با رایانه بروز می کند و چند ساعت بعد از ترک کار برطرف می شود.

براساس این گزارش، حذف الکتریسیته ساکن، استفاده از موکت های آنتی استاتیک، تمیز کردن مانیتور با محلول های آنتی استاتیک و حفظ رطوبت هوا در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد، موثر ترین راه پیشگیری از عوارض پوستی ناشی از کار با رایانه است.

به گزارش ایرنا به نقل از مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت برای جلوگیری از عوارض پوستی، محل استقرار مانیتور باید به گونه ای باشد که تنها یک جهت برای کار با دستگاه وجود داشته باشد و هیچ فرد دیگری نتواند در مقابل یا کنار آن در حالت نشسته و یا ایستاده و در فاصله کمتر از ۱۵۰ سانتیمتر قرار گیرد.

این گزارش می افزاید، شدت تابش اشعه های منتشره از مانیتور با فاصله فرد تا منبع تابش نسبت عکس دارد به طوری که با افزایش فاصله ، از میزان شدت تابش پرتوها کاسته خواهد شد بنابراین افرادی که با رایانه کار نمی کنند ولی در محل حضور دارند، باید حداقل فاصله مجاز ۱۵۰ سانتیمتر از مانیتور را رعایت کنند.