13 آوریل 2021
آوریل 13, 2021

نکات ضروری در جهت حفظ سلامتی

آوریل 13, 2021 0 Comment

نکات ضروری در جهت حفظ سلامتی

Answer the phone by LEFT ear ؛ برای پاسخ دادن به موبایل از گوش چپ استفاده کنید

Do not drink coffee TWICE a day ؛ روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید

Do not take pills with COOL water

قرص و داروها را با آب خیلی سرد مصرف نکنید

Do not have HUGE meals after 5pm

بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید

Reduce the amount of TEA you consume

مصرف چای روزانه را کم کنید

Reduce the amount of OILY food you consume

از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

Drink more WATER in the morning, less at night

در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتری بنوشید

Keep your distance from hand phone CHARGERS

از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید

Do not use headphones/earphone for LONG period of time

از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید

Best sleeping time is from 10PM at night to 6AM in the morning

بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

Don’t lie down immediately after taking Medicine before sleeping

پس از مصرف دارو فوراٌ نخوابید

When battery is down to the LAST grid/bar
do not answer the phone as the radiation is 1000 times

زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را پاسخ ندهید چون در این حالت امواج منتشره از گوشی 1000 برابر است.