17 آوریل 2019
آوریل 17, 2019

کنار آمدن با مرد عصبی در زندگی مشترک

آوریل 17, 2019 0 Comment

کنار آمدن با مرد عصبی در زندگی مشترک

بعضی از مردان میباشند که ناخودآگاه زود از کوره درمی روال و عصبانی می‌شوند، امروز برای خانمها راهکار درمورد رفتار با این مردان را داریم. کنار آمدن با همسر عصبی شاید برای خانمها یکی از مشکلات زندگی زناشویی باشد. اما نگران نباشید دراین مقاله چند راه برای آرام کردن مردان عصبانی رابه شما میگوییم.

ممکن هست همسر عصبانی شما درخانواده ای رشد کرده باشد که آن گونه رفتارها طبیعی بوده هست و بیان احساسات درونی با چنین راه های خشن، بدون دقت به آسیبی که بشما وارد می‌آید، به نظرش عادی می‌آید. اگر شما در خانه ای با عشق فراوان بزرگ شده اید، بطور قطع توقع محبت بیشتری از شوهرتان دارید و عصبانی شدن او شما رابه میزان فراوانی دلسرد و دلگیر می کند.

* به شوهرتان بگویید که وقتی عصبانی می‌شود، چه میزان شما اذیت میشوید. شاید او از اینکه دارد بشما اذیت میرساند، آگاهی ندارد. اگر او شما را دوست دارد باید تلاش کند تا برای پیشگیری از غمگین شدن شما، عبارات مناسب و لحن متمایزی را یاد بگیرد. در حقایق بعضی از مردها بسیار خودخواهند و از درک دیدگاه های شما سرباز می‌زنند. اما دست کم سعی کنید زمانی که او آرام هست، دراین مورد با او به گفتگو بنشینید.

* بیشتر مردان متأهل قادرند تا با احترام سخن بگویند، پس تلاش کنید درمورد آنچه بیش از همه ی شما را اذیت می‌دهد، با او صحبت کنید و از او بخواهید تا بیشتر ملاحظه احساسات شما را بنماید. برای داشتن یک زندگی زناشویی کامیاب، در جهت خوشحال و خشنود کردن یکدیگر تلاش کنید.

* در صورتی که شوهر شما به احساساتتان اهمیتی نمی‌دهد و به صراحت اقرار می کند که می‌خواهد شما را بیازارد ، ممکن هست خودش هم عمیقاً مصدوم باشد. از او درمورد آنچه که وی را اذیت می‌دهد سؤال کنید و به او قول دهید این مسئله را طوری تغییر خواهید داد که دیگر اذیت نشود. بعضی افراد دوست دارند وقتی خودشان آزرده خاطر میشوند، دیگران هم مانند آن ها باشند.

* اگر شما باعث آزردگی او شده باشید، ممکن هست او بخواهد کار شما را تلافی کند. بنابر این، درمورد انچه باعث شده تا شما وی را اذیت کنید با او حرف بزنید و سعی کنید تا دیگر با این روش وی را نیازارید.

* سعی‌ کنید همواره‌ در خانه‌ ودر برابر شوهر و فرزندانتان‌ نکات‌ مثبت‌ همسرتان‌ را یادآور شوید؛ مثلا همین‌ که‌ مراقب‌ لوازم‌ خانه‌ هست‌ و یا این‌ که‌ایشان‌ به‌ خویشان‌ خود بسیار احترام‌ میگذارد و… این‌ کار سبب‌ خواهد شدنقاط‌ مثبت‌ در ایشان‌ تقویت‌ گردد.

* پذیرفتن‌ ریاست‌ شوهر در خانه‌ کار بدی‌ نیست‌ و پذیرفتن‌ ریاست‌ ایشان‌ در خانه‌ ضرری‌ ندارد و از نظر روانی‌ ایشان‌ را فراهم سازی‌ کرده‌ و آرامش‌ رابه‌ خانه‌ باز می‌گرداند.

* کارهای‌ بد وی را به‌ خوبی‌ جواب‌ دهید؛ مثلا اگر انسان‌ حرف‌ زشت‌ زدشما یاد خدا بگویید و تصویر‌ العمل‌ نشان‌ ندهید.

* از زندگی‌ خود برای‌ اطرافیان‌ چیزی‌ نگویید و سخن‌ دل‌ خودرا تنهابرای‌ خدا بگویید و با گفتگوی‌ با او دل‌ خودرا آرام‌ سازید.

* محیط‌ زندگی‌ رابه‌ گونه‌ای‌ در آورید که‌ رغبت‌ همسرتان‌ برای‌ گفتگو بافرزندان‌ بیشتر شود و حتی‌ الامکان‌ از تشنجات‌ و بگومگوها دوری‌ کنید هرچند حق‌ به‌ جانب‌ شما باشد.